REGIST

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี

ลงทะเบียน การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 7 /2560

(ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ณ พ.ศ. 2560) จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560

บริการรถไปสนามบิน

มีบริการรถรับ-ส่งจากท่าอากาศยานดอนเมือง

ถึงโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ฟุตซอลวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ สนามเช็คอินอารีน่า.

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

ศึกษาการดำเนินงาน “การป้องกัน ควบคุมวัณโรค”

ศึกษาการดำเนินงาน “One Day Surgery / MIS”

ศึกษาการดำเนินงาน “CKD Clinic/NCD”

ศึกษาการดำเนินงาน “ตำบลจัดการสุขภาพหนองสาหร่าย”

จองห้องพักล่วงหน้า

กรุณาลงทะเบียนตอบรับการประชุม และ โอนเงินจองห้องพักล่วงหน้า

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

พร้อมทั้งส่งใบโอนเงินและ ใบจองที่พัก ที่

Fax : 034 - 513449 หรือทาง

Email : plankan71@hotmail.com