ผู้ประสานงานการจัดงาน

นางศิริพร เจริญพิบูลย์ เบอร์มือถือ 0-9575-79058

นางน้องนุช ฉัตรศรีทองกุล เบอร์มือถือ 0-8129-43388