รายชื่อ ผู้เข้าพักโรงแรมเทวมันตร์ทรา

Total 6 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งโรงแรมวันที่เข้าพักวันที่ออก 
1นายไพศาลดั่นคุ้มผู้ตรวจราชการกระทรวงโรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาท(not set)(not set)
2นายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์อธิบดีกรมการแพทย์โรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาท2017-07-242017-07-25
3นายแพทย์ยอร์นจิระนครสาธารณสุขนิเทศก์โรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาท2017-07-232017-07-25
4ดร.นพ อิทธิพลสูงแข็งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่7โรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาท(not set)(not set)
5นางกนกพรแจ่มสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญโรงแรมเทวมันตร์ทรา ราคา 2,200 บาท2017-07-242017-07-25
6นายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นโรงแรมเทวมันตร์ทรา 2017-07-222017-07-25
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017