รายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

ณ. สนามเช็คอินอารีน่า จังหวัดกาญจนบุรี

Total 10 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่ง 
1นพ.วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
2นายยงยศธรรมวุฒินายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
3ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย
4นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5นายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาคผู้อำนวยการ
6นายอดิสรณ์วรรธนะศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก
7นายสุพจน์มังกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ
8นายแพทย์อรุณสัตยาพิศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา
9นายอนุกูลไทยถานันดร์ผู้อำนวยการ
10นายจิรศักดิ์วิจักขณาลัญฉ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017