รายชื่อ ผู้เข้าพัก โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว

Total 15 items.

#ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนามสกุลตำแหน่งโรงแรมวันที่เข้าพักวันที่ออก 
1นายสัมพันธ์ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
2นพ.สิทธิภัทร์รุ่งประเสริฐรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-06-232017-06-24
3นางสาวอัจฉราละอองนวลพานิชรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
4ดร.นพ.ไพศาลวรสถิตย์ผู้อำนวยการโรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
5นายอายุสภมะราภารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
6นายชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
7นายแพทย์ชาติชายคล้ายสุบรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-26
8นายพรเพชรนันทวุฒิพันธ์ุรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-242017-07-25
9แพทย์หญิงอุไรวรรณจำนรรจ์สิริรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-06-232017-06-25
10นายสุรชัยแก้วหิรัญรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-242017-07-25
11นางจารุภาจำนงศักดิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่5โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
12นางปราณีเกษรสันติ์หัวหน้าพยาบาลโรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
13นายพงษ์นรินทร์ชาติรังสรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-242017-07-25
14นายจรัญจันทมัตตุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
15นางนาตยา มิลส์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงแรมพริ๊นเซสริเวอร์แคว ราคา 1,300 บาท2017-07-232017-07-25
ปรับปรุง ณ วันที่ 23-06-2017